Hantera Cookie inställningar
Spartoo använder cookies som är absolut nödvändiga för att internetsidans funktion, liksom för personalisering av innehåll och besöksanalys. Våra parteners använder cookies för att visa anpassad annonsering baserat på dina sökningar och din profil. Om du klickar på "Acceptera och stäng" nedan kan du sedan alltid ändra dina preferenser i ditt kundkonto. Om du klickar på "Avböj", kommer endast cookies nödvändiga för internetsidans funktion att användas.

Referenser och kriterier för urval Marketplace

Tjänsten Marketplace:

SPARTOO erbjuder via webbplatsen www.spartoo.com en plattform (nedan kallad "SPARTOO Marketplace") vars syfte är att sätta köpare som är konsumenter i den mening som avses i konsumentlagen (nedan kallade "köpare") i kontakt med professionella tredjepartssäljare (nedan kallade "säljare") som saluför produkter, så kallade "partnerprodukter" (nedan kallade "produkter").
För att kunna sälja sina produkter på SPARTOO MarketPlace måste säljarna följa stadgan om god praxis för SPARTOO MarketPlace och respektera sina avtalsförpliktelser enligt MarketPlace-avtalet som binder dem till SPARTOO.
Inom ramen för denna verksamhet agerar SPARTOO endast som värd för säljarna och kan inte betraktas som en part i det försäljningsavtal som ingåtts mellan säljarna och köparna.

Referenser :

SPARTOO väljer ut sina Säljare på Marketplace enligt vissa kriterier, bland annat:
- Kvaliteten på deras utbud för vissa produktkategorier (skor, kläder, sportartiklar, handväskor och andra tillbehör) ;
- Konkurrenskraften hos deras priser ;
- Snabbhet och tillförlitlighet i deras transportlösningar ;
- Snabbheten och effektiviteten i deras kundtjänst.
Tillgång till Marketplace-tjänsten innebär att säljaren betalar en avgift till SPARTOO enligt villkoren i Marketplace-avtalet. Denna ersättning har ingen inverkan på hur säljarnas produkter klassificeras eller lyfts fram på webbplatsen www.spartoo.com.

Återhänvisning :

De produkter som erbjuds av säljarna på Marketplace är avgränsade i händelse av att :
- Stängning av säljarens konto på säljarens eget initiativ ;
- Strykning av en produkt på säljarens eget initiativ ;
- Säljarens avtalsenliga skyldigheter inte uppfylls ;
- Säljaren misslyckas med att uppfylla SPARTOOs kvalitetskriterier.


Klassificering av innehållet :

De produkter som erbjuds på webbplatsen www.spartoo.com är klassificerade efter kön (kvinnor, män, barn, hem, ...) och grupperar de olika produktkategorierna (skor, kläder, skönhet, sport, lyx, ...).
För varje kategori visas de sålda produkterna i följande ordning :
- Produkter som säljs av SPARTOO ;
- MarketPlace-produkter som säljs av varumärket ;
- MarketPlace-produkter som säljs av tredjepartsleverantörer ;
- Produkter som är sorterade enligt vissa kriterier som valts av köparen.
Klassificeringen av produkter inom de olika rubrikerna som nämns ovan sker automatiskt, bland annat på grundval av antalet försäljningar av produkten i kombination med antalet visningar och den genererade omsättningen.

1. Produkter som säljs av SPARTOO
Produkter som säljs av SPARTOO är synliga på första sidan i sökresultaten (efter varumärke, kategori osv.). Om en produkt som säljs av Spartoo inte finns i lager för en viss storlek eller skostorlek erbjuds i första hand en produkt som säljs av varumärkets leverantör (nedan kallad "varumärkesförsäljaren"). Om det inte finns någon märkesförsäljare på webbplatsen www.spartoo.com erbjuds en produkt som säljs av en tredjepartsförsäljare.

2. MarketPlace-produkter som säljs av varumärket
Om produkten inte säljs av SPARTOO erbjuder vi i första hand de produkter som säljs av varumärkets leverantör. Denna information ges med termen "Partnerprodukt" i sökresultaten.
Produktsidan är det som kommuniceras direkt av varumärket (foton och beskrivning), i det här fallet visar vi "Partnerprodukt" på produktsidan. Informationen om försäljningen (allmänna villkor, leveranspolicy och returpolicy) är synlig för kunden direkt på produktsidan.

3. MarketPlace-produkter som säljs av tredjepartsleverantörer
När produkten inte säljs av SPARTOO eller av varumärkesleverantören, erbjuder vi produkten som säljs av en tredjepartshandlare. Produktsidan ges direkt av säljaren (foton och beskrivning), i detta fall visar vi "Partnerprodukt" på produktsidan. Informationen om försäljningen (allmänna villkor, leveranspolicy och returpolicy) är synlig för kunden direkt i produktsidan.
4. Produkter som är sorterade enligt vissa kriterier som köparen valt.

Köparna kan också själva välja hur produkterna ska sorteras genom att välja vissa sorteringskriterier (sortering efter relevans, stigande priser, sjunkande priser, nya produkter, rabattprocent), eller använda filter för att sortera produkterna efter mer specifika kategorier (storlekar, kön, märken, färg, sammansättning, ...). Köparna kan också välja att visa endast SPARTOO-produkter eller partnerprodukter.

Betalningsvillkor

Köparen betalar beloppet för produkterna till säljaren Marketplace vid beställningen direkt via sitt SPARTOO-kundkonto. Han/hon kan använda ett av följande alternativ: - Bankkort: Visa, Mastercard, American Express.
- PayPal-konto: I detta fall omdirigeras köparen automatiskt till sitt PayPal-konto. När PayPal-betalningen har godkänts kan köparen slutföra beställningen.
Om säljaren accepterar andra betalningsmedel ska köparen informeras om detta via produktsidan.

Garantier

Alla produkter som säljs på Marknadsplatsen av Säljaren omfattas av rättsliga garantier enligt tillämplig lag, särskilt den rättsliga garantin om överensstämmelse eller någon annan rättslig garanti som gör det möjligt för köparen att returnera produkterna till Säljaren eller att få en del av priset på produkterna återbetalat av Säljaren.
Om produkterna omfattas av en avtalsgaranti som ges av säljaren eller av tillverkaren av produkten, kommer denna information att anges på produktsidan.

Tvister

Alla reklamationer från köparen måste skickas till säljaren via dennes SPARTOO-kundkonto.
Om köparen gör anspråk på försenad leverans, bristande överensstämmelse eller skada på produkterna inom trettio (30) dagar från bekräftelsen av beställningen av produkterna eller någon annan längre period som accepterats av säljaren eller som föreskrivs i tillämplig lag, ska säljaren ensam lösa tvisten.
Säljaren har två (2) arbetsdagar på sig att svara på köparens klagomål.
Om en tvist uppstår kan varje kund skicka en skriftlig begäran till SPARTOO, som kommer att göra sitt yttersta för att lösa tvisten. Om försöket att lösa tvisten i godo misslyckas ska en begäran om medling göras inom ett år från det att klagomålet i godo lämnades in. Kunden kan hänvisa till följande plattform för tvistlösning för att lösa alla tvister: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.
Den sistnämnda bestämmelsen gäller inte Schweiz, Andorra, Monaco och andra fransktalande länder.


Ge oss ditt omdöme
PREMIUM