Hantera Cookie inställningar
Spartoo använder cookies som är absolut nödvändiga för att internetsidans funktion, liksom för personalisering av innehåll och besöksanalys. Våra parteners använder cookies för att visa anpassad annonsering baserat på dina sökningar och din profil. Om du klickar på "Acceptera och stäng" nedan kan du sedan alltid ändra dina preferenser i ditt kundkonto. Om du klickar på "Avböj", kommer endast cookies nödvändiga för internetsidans funktion att användas.
Amref
TILLSAMMANS KAN VI STÖDJA UTBILDNINGEN AV BARNMORSKOR I AFRIKA
Amref Amref Amref

Spartoo har stöttat Amref Health Africa sedan 2014!

Spartoo är mycket stolta över sitt engagemang för hälsan hos kvinnor, barn och ungdomar i Afrika!

Amref Health Africa, Afrikas ledande icke-statliga organisation för hälsoutveckling, kämpar för rättvis tillgång till kvalitetsvård och hållbar förändring av hälsan i Afrika.

I Afrika assisteras endast 65% av alla förlossningar av kvalificerad vårdpersonal. Detta är den lägsta siffran i världen. I Afrika söder om Sahara överlever inte ett av 13 barn sin femte födelsedag. Mer än 80% av alla mödradödsfall i världen inträffar i Afrika söder om Sahara (källa: FN, 2017).

Många dödsfall skulle kunna undvikas genom utbildning av vårdpersonal, särskilt barnmorskor.

Amref Health Africa sätter stärkandet av samhällsarbetare och vårdpersonal i centrum för sin verksamhet, samtidigt som man mobiliserar digitala hälsoinnovationer. Detta innebär kontinuerlig utbildning på plats med hjälp av digitala verktyg (e-lärande och mobilt lärande). Det innebär också att anta telemedicinsk teknik (fjärrspecialistdiagnos) och datoriserade patientjournaler och övervakning.- Mer om Amref Health Africa -

Amref grundades i Kenya 1957 och är en ledande afrikansk NGO inom folkhälsa. Organisationen är verksam i 40 afrikanska länder och kämpar för rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, med prioritet för kvinnor och barn.

Sedan 2014 har tiotusentals barnmorskor utbildats. År 2022 har mer än 9 300 hälso- och sjukvårdspersonal och över 48 000 lokala hälsoarbetare utbildats av Amref Health Africa.

Mellan 2019 och 2022 kommer organisationen att ha gjort det möjligt för mer än 990 000 kvinnor att föda barn med kvalificerad vårdpersonal. Mer än en miljon barn har vaccinerats och mer än 65.000 barn har dragit nytta av tillväxt- och näringsövervakning.

I Frankrike är Amref Health Africa en förening enligt den franska lagen från 1901, som skapar strategiska partnerskap och mobiliserar resurser för att garantera autonomi vid genomförandet av hälsoprogram på plats till förmån för afrikanska samhällen.

1 DONERA TILL AMREF
HJÄLP OSS ATT STÖDJA AMREF GENOM DIN GÅVA

Amref

2 DONERA GENOM DITT KÖP
1 BODY FÖR 8O KR = 40 KR GÅR TILL AMREF
Varje år säljer vi en solidaritetsprodukt vars vinst går till Amref.

I år har vi designat en body för bebisar med en fin illustration av en kanin och dess lilla unge.
Amref
Din gåva stödjer en viktig insats
Amref
AMREF HEALTH AFRICA:S ENGAGEMANG FÖR UNGDOMAR

Ungdomarna är Afrikas framtid

1 av 6 personer i Afrika är mellan 15 och 24 år. Det är den yngsta kontinenten i världen.Att verka för en hållbar förändring av hälsan i Afrika innebär att investera i unga människors hälsa och välbefinnande. Och att stödja dessa 1,2 miljarder unga människor i att uppfylla sina ambitioner.

Amref har åtagit sig att ta itu med de nuvarande hälsoutmaningarna för ungdomar och skapa möjligheter för alla i sina egna länder. Tillsammans lägger vi grunden för en välmående, hållbar och motståndskraftig framtid med och för afrikanska samhällen och samhällen.

Amref Health Africa (Frankrike) arbetar för att förbättra hälsan hos unga människor i Afrika, särskilt kvinnor och tonårsflickor.

AMREF I PRAKTIKEN

150 personer utbildade för att jobba för förebyggande av könsstympning av kvinnor i Senegal. 36 263 elever fick en läkarundersökning i Sydafrika. 11 328 barn har fått medicinsk vård i läger för specialiserade konsultationer och operationer i Senegal och Guinea.
Vill du veta mer
Med nästan 60 procent av befolkningen under 25 år har Afrika världens yngsta befolkning.

Det är fler unga än någonsin som aktivt jobbar för utveckling och social rättvisa genom innovation och ansvarstagande. Att främja ungdomars och barns tillgång till hälsa har varit en av AMREF:s huvuduppgifter sedan starten 1957.

AMREF har mödra-, neonatal- och barnhälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa som prioriterade insatsområden och arbetar för ungdomar och barn, i ett globalt perspektiv med lokalt och anpassat fokus. Genom tre huvudprojekt arbetar frivilligorganisationen dagligen för att främja afrikanska ungdomars hälsa och utveckling.
  • 1. Utbildning av ungdomar i hälsofrågor med det skol-programmet i LIMPOPO (Sydafrika) "Skolhälsa", som lanserades 2018 i Limpopo-provinsen, syftar till att överbrygga klyftan mellan hälsovårdstjänster, barn och deras familjer genom att utbilda dem i hälsovård, hygien och näringslära.
  • 2. Bekämpning av kvinnlig könsstympning genom Devenir-programmet i Sédhiou (Senegal)> Devenir-projektet, som undertecknades i september 2020 med den franska utvecklingsmyndigheten, genomförs i Sédhiou-regionen i Senegal för att bekämpa könsstympning av kvinnor.
  • 3. Samarbete för barn med programmet Capital Santé (Senegal och Guinea). Syftet med projektet Capital Santé är att minska sjuklighet och dödlighet bland barn genom att ge dem de bästa förutsättningarna för god hälsa genom att engagera och interagera med tre miljöer: skola, familj och hälsovård.
Interview Croisée
FLORENCE-MARIE NDIAYE SARR / SANDRINE BRAME

FLORENCE-MARIE NDIAYE SARR
Florence-Maries koppling till Amref är mycket stark. Florence-Marie har varit barnmorska sedan 1986 och har tidigare varit samordnare för reproduktiv hälsa och handledare på PRECIS, som lanserades av Amref 2011. Hon har även varit en statlig barnmorska Officer i National Order of the Lion. Hon är pensionerad sedan 2020, men det är alltid en ära för Amref att kunna diskutera med henne, eftersom hennes investering i den icke-statliga organisationen har varit långvarig och trogen.

SANDRINE BRAME
Sedan 2013 är Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes och Amref partners. År 2017 blev Sandrine avdelningsrepresentant i rådet och bestämde sig för att behålla denna privilegierade kontakt och partnerskap med Amref. Hon kommer att mobilisera vid många tillfällen, bland annat genom att organisera aktioner i sin region för att stödja Amref, genom försäljning av T-shirts, anordnande av konserter eller genom att placera den icke-statliga organisationen som en av Chti:s stora frågor under 2016. Denna starka koppling till Amref, som är mycket slående och engagerande, har gjort det möjligt för henne att flytta berg för Amref. Vi kan aldrig tacka henne nog!

När vi talar om barnmorskor tänker vi automatiskt på deras roll som förlossare. Ditt arbete har dock många andra aspekter. Kan du berätta om dem?

Florence-Marie Sarr (FM.S) : :
"För mig bygger barnmorskeyrket på fyra grundläggande principer: ledarskap, egenmakt, partnerskap och uppföljning av utvärderingar. När jag talar om ledarskap handlar det om att vara proaktiv när det gäller att förebygga missbruk, vilket är en grundläggande del av en effektiv graviditetsövervakning. Efter förlossningen kommer ledarskapet att baseras på vaccinering av mor och barn eller övervakning av amning. Mer allmänt är rätten till respekt, värdighet och information kärnan i vårt arbete. Den andra principen är att stärka barnmorskan, som är hörnstenen i den reproduktiva hälsan. Hon måste därför behandla kvinnor rättvist och jämlikt, och förlossningen är ett viktigt ögonblick för humaniseringen och respekten för kvinnors rättigheter.

Begreppet partnerskap är kopplat till det faktum att vi måste arbeta i nära samarbete med annan vårdpersonal och andra aktörer (civilsamhället, laboratorier etc.): varje dag måste vi arbeta så effektivt som möjligt och se till att alla aktörer och yrkesverksamma är synkroniserade för att ta hand om blivande eller unga mödrar på bästa möjliga sätt. Slutligen, uppföljningsutvärdering, en teknisk term som omfattar uppföljning och övervakning av vissa siffror som rör förlossningar, men även mödradödlighet... "

Sandrine Brame (S.B) :
"I Frankrike tänker vi på dem i samband med förlossningen, men det är viktigt att veta att barnmorskor är ett självständigt medicinskt yrke som tar hand om graviditeten och all den medicinska uppföljning som följer: uppföljning av undersökningar, förlossningsprocessen och även stöd till paret. Barnmorskeyrket är inte linjärt, vi anpassar oss enormt mycket till de par vi träffar och följer dem så mycket som möjligt under dessa mycket viktiga ögonblick. De ger ett enormt psykologiskt stöd, oavsett hur förlossningen går, och har en roll att spela när det gäller att upptäcka våld i hemmet.

De är också ansvariga för en korrekt anpassning av det nyfödda barnets liv utanför livmodern och kan också behöva utföra återupplivningsåtgärder. När barnet skrivs ut från förlossningssjukhuset kan barnmorskan slutligen ge medicinsk uppföljning i hemmet och se till att amningen inleds. På så sätt kan hon följa barnets utveckling!"

Du har arbetat som barnmorska i 25 och 37 år. Berätta om hur ditt yrke har utvecklats. Vad har förändrats?

SB :
"I och med HSPT-lagen från 2009 kan barnmorskor erbjuda gynekologisk övervakning och förskriva alla typer av preventivmedel till kvinnor. Sedan 2016 kan de utföra medicinskt inducerade aborter. Denna kompetensutveckling, som gör det möjligt för kvinnor att följas av en barnmorska under hela livet, har varit avgörande för både yrkesverksamma och deras patienter.

Samtidigt kan vi konstatera att samhällets krav har förändrats: fler och fler par vill återta födelseögonblicket. Allt fler par engagerar sig i övervakning av graviditeten och i förberedelserna inför förlossningen genom att bygga upp riktiga förlossningsprojekt. I Frankrike har kvinnorna varit vana vid att vara mycket övervakade av sjukhusprotokollen, och det finns nu en önskan att förbereda sig för förlossningen och barnets ankomst på ett annat, mer personligt sätt.

Som ett resultat av detta har vården anpassats: vissa förlossningskliniker erbjuder "naturliga" rum med badkar, förlossningssäng och dämpad belysning: atmosfären är mycket mer avslappnande och kvinnorna mår bättre där, vilket innebär att de kan föda utan epiduralbedövning och med fullt medvetande.

Samtidigt har det dykt upp förlossningscentra: det är strukturer som är knutna till förlossningssjukhuset där kvinnor föder utan epiduralbedövning och lämnar förlossningen direkt efter förlossningen, utan sjukhusvistelse, med hjälp av personligt stöd från en privat barnmorska. Detta omfattande stöd gör det möjligt för kvinnor att följas av samma barnmorska före, under och efter förlossningen, vilket ger både medicinsk och känslomässig trygghet för kvinnor och par. I dessa förlossningscenter är allting utformat för att följa blivande mödrar på ett lugnt och fridfullt sätt, men utan alltför synliga medicinska aspekter."

FM.S :
"I Senegal har det skett många positiva förändringar på landsbygden. Tidigare fanns det inga barnmorskor och kvinnor fick resa långt för att få hjälp med reproduktiv hälsa. Å andra sidan har det skett en modernisering av förebyggande åtgärder och vård: antalet hemförlossningar har minskat och antalet dödsfall bland mödrar och nyfödda har minskat markant. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra, och kampen för att barnmorskor ska utbildas, rekryteras och placeras ut på landsbygden, för att de tekniska anläggningarna ska förbättras och för att aborter ska tillåtas pågår fortfarande."

Under mer än ett år har vi gått igenom en mycket svår period, särskilt i sjukvårds- och sjukhusmiljön. Hur har Covid-19 påverkat ditt arbete och dina uppdrag? Vilka har varit de största utmaningarna?.

S.B :
"I början av krisen fanns det naturligtvis en brist på kunskap om viruset. Det blev därför mer komplicerat, särskilt på grund av bristen på skyddsutrustning, vilket skapade oro på sjukhusen, hos vårdpersonalen, patienterna och naturligtvis hos de nyfödda barnen..

Ganska snabbt infördes begränsningar på förlossningsavdelningarna, särskilt genom att fäderna fick stanna inne i början av krisen, men sedan stabiliserades situationen i och med att munskydd och PCR-tester kom till stånd, vilket gjorde det möjligt att testa kvinnor och deras makar..

Nu har situationen förbättrats, många yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är vaccinerade och gravida kvinnor - som anses vara i riskzonen - kan vaccineras från och med den andra trimestern av sin graviditet.".

FM.S :
"Under utövandet av sin funktion under denna period av pandemin har barnmorskor riskerat sina egna liv för att rädda livet på gravida kvinnor och nyfödda barn som också utsätts för covid-19. I Senegal är många av dem bittert besvikna. De spelar en mycket viktig roll i samband med nödsituationer på folkhälsoområdet som Covid-19: det är därför absolut nödvändigt att garantera deras skydd för att de ska kunna tillhandahålla viktiga tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa."

Våra donationer har bidragit till att utbilda tusentals vårdpersonal och medarbetare varje år. Dessa åtgärder räddar liv och förbättrar vårdkvaliteten i Afrika, inklusive för samhällen som ligger längst bort från hälso- och sjukvårdstjänster. År 2022 hade Amref Health Africa utbildat 48 032 lokala hälsoarbetare och 9 363 personal på vårdinrättningar.

Sedan 2014 har SPARTOO åtagit sig att stödja Amref: Det är för oss oacceptabelt att kvinnor fortfarande dör när de föder barn och att barn dör när vi kan förhindra det.

ÖVER 12 000 BARNMORSKOR OCH SJUKSKÖTERSKOR HAR UTBILDATS SEDAN 2014
. 1 UTBILDAD BARNMORSKA = 500 FÖDSLAR MED GOD HÄLSA FÖR MAMMAN OCH DEN NYFÖDDA


Ge oss ditt omdöme
PREMIUM